Stuk uit het pompke

Onderstaand is gepubliceerd in dropsblad het Pompke (17/01/2013) in Kruisland :

Brand BC de Begienurs

Zoals velen ongetwijfeld weten is vrijdag 11 januari het bouwkot en de carnavalswagen van onze bouwclub afgebrand. Ondanks dat dit voor de bouwclub natuurlijk een drama op zich is, zijn we ook opgelucht dat er niemand gewond is geraakt en dat de woonhuizen bespaard zijn gebleven.

Onder meer via deze weg willen we de brandweer, die van Kruisland in het bijzonder, hartelijk bedanken.

Uiteraard vinden wij de overlast die de buurt heeft ondervonden erg vervelend. Het is niet niks als mensen hun eigen huis niet meer in mogen en de straat is afgesloten. We hopen dit in komende tijd dan ook weer een beetje recht te kunnen zetten.

Zonder de buren tekort te willen doen, zijn we vooral ook begaan met oma Cor. Ondanks alles dat ze afgelopen jaren heeft meegemaakt, worden we door haar altijd gastvrij ontvangen. Het afbranden van de schuur heeft dan ook meer impact dan alleen het verlies van onze wagen en bouwplek. Het bouwkot (en wagen) was veel meer dan dat alleen. De schuur bevatte vele herinneringen aan Toontje Blok en alle activiteiten die er in de vele jaren hebben plaatsgevonden.

Bovendien was het niet alleen voor ons als bouwclub, maar ook voor vele anderen, een plaats waar je zonder schroom kon binnen stappen. Dat blijkt ook wel uit de vele reacties die we hebben mogen ontvangen.

Wij willen iedereen dan ook bedanken voor alle steunbetuigingen vanuit het dorp, van andere bouwclubs, carnavalsstichtingen en vele andere mensen en instanties.

Als Begienurs staan we nu weer letterlijk terug aan het begien en is het dus de vraag of en hoe we het weer op gaan pakken. Al snel was duidelijk dat we dit jaar in ieder geval aan de optocht in Kruisland met iets mee willen doen. Na al het regelwerk gaan we de mogelijkheden bekijken om de schuur opnieuw op te bouwen.

Via onder meer onze website (begienurs.nl) en facebook zullen wij iedereen op de hoogte proberen te houden. Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen via begienurs@gmail.com of natuurlijk even op een van de Begienurs afstappen.

Hopelijk tot ziens!

BC de Begienurs